STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102401 Thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

102402 Thân của kìm gắp stent Silicone chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

102403 Thân hút tưới đốt nội soi đầu điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-698-2023 Còn hiệu lực
11/12/2023

102404 Thân kéo phẫu thuật nội soi đơn cực dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 465/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019

102405 Thân máy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 007-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Trần Lê Thanh Huyền Còn hiệu lực
19/02/2020

102406 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện thiết bị làm đẹp DERMAXEL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 045-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

102407 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 044-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

102408 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp ESKIMO MINI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 043-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

102409 Thân máy Thiết bị làm đẹp - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp ZEMA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 043-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019

102410 Thân máy Thiết bị làm đẹp (phụ kiện đính kèm ) - Phụ kiện đi kèm thiết bị làm đẹp BIOXEL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 045-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Y Tế Sài Gòn Còn hiệu lực
31/10/2019