STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102421 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Đã thu hồi
06/04/2021

102422 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
07/04/2021

102423 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

102424 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

102425 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

102426 Test thử chẩn đoán bệnh Asp LFD TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3131 PL Công Ty Cổ Phần Y Dược Tây Dương Còn hiệu lực
19/12/2019

102427 Test thử chẩn đoán dung cho máy xét nghiệm Afinion 2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

102428 Test thử cúm A/B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG 04.24/HDP Còn hiệu lực
01/03/2024

102429 Test thử dùng cho máy thử đường huyết Easy Touch GCU - ET 322 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 04/2022-KQPL Còn hiệu lực
09/05/2022

102430 Test thử HIV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HDP THÁI BÌNH DƯƠNG 04.24/HDP Còn hiệu lực
01/03/2024