STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102461 Thân trụ răng cấy ghép tạm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190277.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

102462 Thân tuốc nơ vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

102463 Thân tuốc nơ vít trục khủy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

102464 Thân tuốc nơ vít điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 05/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

102465 Thân đốt sống nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/195 Còn hiệu lực
30/05/2023

102466 Thân đốt sống nhân tạo PYRAMESH (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 79/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

102467 Thân đốt sống nhân tạo T2 ALTITUDE (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

102468 Thang chuẩn kích thước dùng cho máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC TMF-016-011123 Còn hiệu lực
08/11/2023

102469 Thang tập luyện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

102470 Thang tập luyện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
14/07/2021