STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102481 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus (Sirolimus Eluting Coronary Stent System) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 265A/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

102482 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus FELIXA TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 314-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical Còn hiệu lực
05/10/2020

102483 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Sirolimus Eluting Coronary Stent System TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 274-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/09/2020

102484 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Xplosion/VStent, Cornex TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 266/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Đã thu hồi
12/01/2020

102485 Stent mạch vành Supraflex Cruz TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102486 Stent mạch vành Supraflex Star TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102487 Stent mạch vành Tetrilimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102488 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019299DC/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/10/2021

102489 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

102490 Stent môn vị tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2089/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020