STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102491 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

102492 Stent môn vị tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2089/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

102493 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2020

102494 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 372/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
24/03/2021

102495 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210417 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

102496 Stent ngoại biên tự bung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

102497 Stent ngoại vi phủ thuốc PTX TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0821 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/08/2021

102498 Stent nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00028-CBPL-EF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
20/04/2020

102499 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0126/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

102500 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022