STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102521 Stent niệu quản (Percuflex™ Plus Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0195PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

102522 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Đã thu hồi
28/04/2020

102523 Stent niệu quản (Polaris™ Loop Ureteral Stents) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0196PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
07/05/2020

102524 Stent niệu quản (Sonde JJ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 190522/PL-SJJ Còn hiệu lực
16/08/2022

102525 Stent niệu quản (Sonde JJ) Ureteral Stent TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181430 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

102526 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 180.1 - ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
23/07/2020

102527 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 52/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

102528 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 27/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

102529 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 33/KQPLHTP Còn hiệu lực
05/02/2024

102530 Stent Niệu quản Cứng Universa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1220 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/01/2021