STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102581 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 77/KQPL-AMV Còn hiệu lực
24/04/2024

102582 Stent thiết kế mở - đóng (Bare Stent ) dùng để nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh,hẹp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/ANDRAMED/CVS Đã thu hồi
15/10/2022

102583 Stent thực quản TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2698 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

102584 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-21.19/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
01/12/2020

102585 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 04/2022/BPL-CA Còn hiệu lực
27/01/2024

102586 Stent thực quản kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

102587 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2091/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

102588 Stent tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2281/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

102589 Stent tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02080118 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019

102590 Stent tiết niệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 324 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019