STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102701 Sứ thủy tinh nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2793PL Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nha Phúc Đăng Còn hiệu lực
22/12/2019

102702 Sứ đắp răng giả và dung dịch trộn sứ đắp răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 012-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

102703 Sữa rửa mặt thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2985L CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

102704 Sữa tắm gội trẻ em ANLA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3019 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
22/12/2019

102705 Súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 607/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

102706 Súc họng Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 369/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
01/04/2020

102707 Súc họng-miệng PlasmaKare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0407PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

102708 Súc miệng chiết xuất Lá Xoài TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-2 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

102709 Súc miệng chiết xuất Trà Xanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

102710 Súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181660 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Còn hiệu lực
23/04/2021