STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107291 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bile acids toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 47.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
25/11/2022

107292 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0031 Còn hiệu lực
15/04/2022

107293 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0031-v1 Còn hiệu lực
15/04/2022

107294 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0033 Còn hiệu lực
15/04/2022

107295 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2414/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

107296 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2576/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

107297 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2580/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

107298 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0061 Còn hiệu lực
11/05/2022

107299 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0039 Còn hiệu lực
11/05/2022

107300 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2639/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022