STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107301 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

107302 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

107303 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4095/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2024

107304 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4103/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2024

107305 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 29-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

107306 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aldolase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/33/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

107307 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aldosterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 23/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
24/04/2024

107308 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkalin phosphatase (ALP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 92/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
30/12/2022

107309 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-175/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/08/2021

107310 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0029 Còn hiệu lực
15/04/2022