STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107321 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0054a Còn hiệu lực
27/09/2022

107322 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-181/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

107323 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-203/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

107324 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

107325 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

107326 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 315 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/09/2021

107327 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

107328 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107329 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2024/NP-PL Còn hiệu lực
29/01/2024

107330 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 26/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
26/04/2024