STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107401 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Canxi trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

107402 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cholesterol toàn phần trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107403 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatine Kinase (CK NAC) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107404 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2182/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

107405 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2410/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

107406 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatinine trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107407 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

107408 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Fibrinogen trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

107409 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ gluco trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

107410 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Glucose trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023