STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107411 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 12-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/12/2022

107412 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3067/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

107413 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2690/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

107414 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2637/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

107415 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3064/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

107416 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3179/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

107417 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 12-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/12/2022

107418 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ lipoprotein-cholesterol tỷ trọng cao (HDL-C) có trong huyết thanh/ huyết tương người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

107419 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ magiê trong huyết thanh và huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 02-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2023

107420 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ nitơ urê trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021