STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107421 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Protein (toàn phần) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107422 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Protein phản ứng C (CPR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 11-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
03/10/2022

107423 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ protein β‑amyloid (1‑42) (CSF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3680/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

107424 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ sắt trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 02-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2023

107425 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Triglyceride trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107426 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Urea trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107427 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Uric Acid trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107428 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ α-amylase trong huyết thanh và huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107429 Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ γ-Glutamyltransferase (Gamma GT) trong huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 01-2023/200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

107430 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023