STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107431 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0095 Còn hiệu lực
20/06/2022

107432 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0097 Còn hiệu lực
23/06/2022

107433 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0096 Còn hiệu lực
05/07/2022

107434 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0102 Còn hiệu lực
13/07/2022

107435 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2986/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/09/2022

107436 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0097a Còn hiệu lực
21/09/2022

107437 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0102a Còn hiệu lực
21/09/2022

107438 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0096a Còn hiệu lực
28/09/2022

107439 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-283/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2023

107440 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0052 Còn hiệu lực
19/05/2022