STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107441 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0069 Còn hiệu lực
19/05/2022

107442 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0059 Còn hiệu lực
02/06/2022

107443 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0059a Còn hiệu lực
28/09/2022

107444 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3467/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

107445 Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3524/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

107446 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

107447 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107448 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107449 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107450 Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023