STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107451 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cardiac troponin I (cTnI) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

107452 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1772/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

107453 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2734/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

107454 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

107455 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3536/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

107456 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

107457 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 268/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
13/09/2021

107458 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0025 Còn hiệu lực
23/03/2022

107459 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0025 Còn hiệu lực
15/04/2022

107460 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3253/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022