STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107461 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3353/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

107462 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3469/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/02/2023

107463 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-23/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

107464 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chất ức chế C1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

107465 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CHOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

107466 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2575/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

107467 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2640/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

107468 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0078 Còn hiệu lực
27/05/2022

107469 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0072 Còn hiệu lực
15/06/2022

107470 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093 Còn hiệu lực
05/07/2022