STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107491 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3465/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

107492 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3471/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

107493 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3472/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

107494 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107495 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

107496 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholinesterase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 32/2024/NP-PL Còn hiệu lực
24/01/2024

107497 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chức năng thời gian đông máu (TT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

107498 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0018 Còn hiệu lực
15/04/2022

107499 Thuốc thử xét nghiệm định lượng chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0021 Còn hiệu lực
15/04/2022

107500 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 0223-PL/NAMPHAT Còn hiệu lực
27/12/2023