STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107501 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 57/2024/NP-PL Còn hiệu lực
06/03/2024

107502 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 63/2024/NP-PL Còn hiệu lực
27/03/2024

107503 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK (NAC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

107504 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK NAC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107505 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

107506 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 247/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

107507 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 248/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

107508 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 215/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/11/2021

107509 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 02-AS/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

107510 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-049-C Đã thu hồi
29/07/2022