STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107511 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-122-C Đã thu hồi
05/09/2022

107512 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 163/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

107513 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 164/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

107514 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 169/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

107515 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

107516 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-191-C Còn hiệu lực
22/02/2023

107517 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/02/2023

107518 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

107519 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

107520 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 198/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/09/2023