STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107651 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1718CL23/4/18 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

107652 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0036 Còn hiệu lực
22/04/2022

107653 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0033 Còn hiệu lực
22/04/2022

107654 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng barbiturates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0037 Còn hiệu lực
22/04/2022

107655 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng barbiturates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0034 Còn hiệu lực
22/04/2022

107656 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0038 Còn hiệu lực
22/04/2022

107657 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0043 Còn hiệu lực
18/05/2022

107658 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng các kháng thể kháng Mycoplasma pneumoniae TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 56/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/02/2024

107659 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng cocaine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0039 Còn hiệu lực
22/04/2022

107660 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể IgE đặc hiệu dị nguyên đường hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 309/2022/NP-PL Còn hiệu lực
31/12/2022