STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107731 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi lưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3074/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

107732 Thuốc thử xét nghiệm định tính Staphylococcus aureus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210750 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
12/10/2021

107733 Thuốc thử xét nghiệm định tính synaptophysin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2457/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

107734 Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2532/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

107735 Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4018/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

107736 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1896/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

107737 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3521/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

107738 Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2498/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

107739 Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3979/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

107740 Thuốc thử xét nghiệm định tính Thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022