STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107741 Thuốc thử xét nghiệm định tính topoisomerase IIα TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3538/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

107742 Thuốc thử xét nghiệm định tính Toxoplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1525/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
24/02/2021

107743 Thuốc thử xét nghiệm định tính tryptase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

107744 Thuốc thử xét nghiệm định tính tyrosinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3433/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

107745 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1718CL23/4/18 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

107746 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0036 Còn hiệu lực
22/04/2022

107747 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0033 Còn hiệu lực
22/04/2022

107748 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng barbiturates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0037 Còn hiệu lực
22/04/2022

107749 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng barbiturates TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0034 Còn hiệu lực
22/04/2022

107750 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0038 Còn hiệu lực
22/04/2022