STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107761 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0040 Còn hiệu lực
22/04/2022

107762 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0105 Còn hiệu lực
20/08/2022

107763 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0041 Còn hiệu lực
22/04/2022

107764 Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0106 Còn hiệu lực
20/08/2022

107765 Thuốc thử xét nghiệm định tính và phân biệt ARN của vi rút SARS-CoV-2, cúm A và/hoặc cúm B TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210881 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021

107766 Thuốc thử xét nghiệm định tính và đếm các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210897 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đã thu hồi
18/11/2021

107767 Thuốc thử xét nghiệm định tính và đếm các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210894-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đã thu hồi
04/01/2022

107768 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220701-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/08/2022

107769 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4/CD8/CD3 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220701-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
22/08/2022

107770 Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 308/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021