STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107771 Trocar phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.1/106022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2022

107772 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

107773 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/102023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
31/10/2023

107774 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1006/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/10/2022

107775 Trocar sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 08/2023/MTD-PL Còn hiệu lực
10/11/2023

107776 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 691/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

107777 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 694/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

107778 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 695/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

107779 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022

107780 Trocar sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 302/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019