STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107781 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
11/07/2019

107782 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
10/09/2019

107783 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Còn hiệu lực
16/10/2019

107784 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1222L/TTC-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

107785 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0223PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

107786 Trợ cụ phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 139/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022

107787 Trợ cụ thay khớp háng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0549PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
15/11/2021

107788 Trợ cụ vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 461/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

107789 Trợ cụ đo van TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

107790 Trô-ca nhựa tích hợp đóng lỗ Trô-ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/95 Còn hiệu lực
03/08/2023