STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107851 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3099/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/09/2022

107852 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3236/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
03/11/2022

107853 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3569/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

107854 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3571/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

107855 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hàm lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

107856 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hoạt tính của isoenzym CK-MB trong huyết thanh người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

107857 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ion clorid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-206/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

107858 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

107859 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 30/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
22/02/2021

107860 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 70/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022