STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107931 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 695/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

107932 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022

107933 Trocar sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 302/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

107934 Trocar sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 07/2022 – VBKQPLB/BA Còn hiệu lực
06/10/2022

107935 Trocar tích hợp tạo khoang dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 09.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
22/09/2023

107936 Trocar và phụ kiện dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0176/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE ĐẠI THỌ Còn hiệu lực
17/09/2021

107937 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

107938 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Đã thu hồi
27/10/2023

107939 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Còn hiệu lực
14/11/2023

107940 Trocar đa kênh đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019