STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108061 Túi đựng nước tiểu các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 24.2024/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
23/01/2024

108062 Túi đựng nước tiểu có bầu lường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

108063 Túi đựng nước tiểu có đồng hồ đo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

108064 Túi đựng nước tiểu có đồng hồ đo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

108065 Túi đựng nước tiểu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020

108066 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

108067 Túi đựng nước tiểu trẻ em, tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 07/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/06/2019

108068 Túi đựng nước tiểu-Urine Bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

108069 Túi Đựng Nước Tiểu/Urine Bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 04_VCPL23 Còn hiệu lực
25/05/2023

108070 Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 047/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021