STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108081 Van thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

108082 Van thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

108083 Van thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1022/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022

108084 Van thở CPAP và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1522/DMED/BPL Còn hiệu lực
27/09/2022

108085 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
25/11/2020

108086 Van thở ra TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 25-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
25/11/2020

108087 Van thở ra TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210603-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
31/07/2021

108088 Van thở ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 37/2021/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
08/01/2022

108089 Van tiêm thuốc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2682_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019

108090 Van tiêm thuốc có dây nối TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2683_CL-PL-TTDV Công ty TNHH Dịch vụ giao thương SBC Còn hiệu lực
19/10/2019