STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108101 Van dẫn lưu chủ động dịch khoang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018836 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/12/2019

108102 VAN DẪN LƯU CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 29.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023

108103 VAN DẪN LƯU DỊCH NÃO TỦY CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 31.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023

108104 Van dẫn lưu dịch não tủy và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 24.23CVPL.Wellong Còn hiệu lực
21/02/2023

108105 VAN DẪN LƯU DỊCH NÃO TỦY ĐƠN ÁP LỰC CÁC LOẠI TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 27.23CVPL.Sophysa Còn hiệu lực
21/02/2023

108106 Van dẫn lưu dịch trong phẫu thuật cườm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04271218 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
15/04/2021

108107 Van dẫn lưu não thất - ổ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/30 Còn hiệu lực
29/03/2023

108108 Van dẫn lưu não thất - ổ bụng Button Valve (CSF valves and buttons) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

108109 Van dẫn lưu não thất - ổ bụng CSF-Flow Control Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

108110 Van dẫn lưu não thất - ổ bụng Strata® II Valve TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019