STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108131 Thuốc thử xét nghiệm định lượng phosphorus TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0135 Còn hiệu lực
22/09/2023

108132 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phosphorus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 24/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
24/04/2024

108133 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phosphorus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 24/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
24/04/2024

108134 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2744/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

108135 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2991/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

108136 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2992/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

108137 Thuốc thử xét nghiệm định lượng plasminogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

108138 Thuốc thử xét nghiệm định lượng PlGF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1805/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

108139 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1736/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
11/07/2021

108140 Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 04/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
06/05/2022