STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108131 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

108132 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 260922/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

108133 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 070-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

108134 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 09/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
14/06/2023

108135 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT 2806/2023/PL- TIENPHAT Còn hiệu lực
30/06/2023

108136 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
28/12/2021

108137 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
04/01/2022

108138 Xe đẩy y tế (Xe tiêm, Cáng cứu thương, Xe đẩy dụng cụ, Cáng vận chuyển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

108139 Xe đẩy y tế đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 052-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

108140 Xe đẩy đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021