STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108141 Van tim nhân tạo cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 048/2023/PL-VTCH Còn hiệu lực
12/12/2023

108142 Van tim nhân tạo cơ học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 001/2024/PL Còn hiệu lực
11/01/2024

108143 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-13/BPLTTBYT Còn hiệu lực
03/10/2023

108144 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 047/2023/PL-VTSH Còn hiệu lực
11/12/2023

108145 Van tim nhân tạo sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1923PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
21/11/2023

108146 Van tim nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018539 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

108147 Van tim nhân tạo và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018426 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
22/08/2019

108148 Van tim nhân tạo và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200548 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

108149 Van tim nhân tạo và phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210029 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
27/01/2021

108150 Van tim nhân tạo và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 16.01/PL/KHP Còn hiệu lực
07/11/2022