STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108161 Vật liệu cầm máu tiệt trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-238-2022 Còn hiệu lực
15/09/2022

108162 Vật liệu cầm máu tiệt trùng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 158/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế VA VI Còn hiệu lực
05/03/2020

108163 Vật liệu cầm máu tiệt trùng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI 03.23/PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2023

108164 Vật liệu cầm máu tiệt trùng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI 03.23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

108165 Vật liệu cầm máu tự tan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018466/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/08/2019

108166 Vật liệu cầm máu tự tan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018466/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
14/04/2021

108167 Vật liệu cầm máu tự tan loại bông, Vật liệu cầm máu tự tan loại lưới, Vật liệu cầm máu tự tan loại sợi, Vật liệu cầm máu tự tan loại tiêu chuẩn. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU 01062023/EU Còn hiệu lực
19/06/2023

108168 Vật liệu cầm máu tự tan loại sợi bông, Vật liệu cầm máu tự tan loại gạc, Vật liệu cầm máu tự tan loại bông, Vật liệu cầm máu tự tan loại lưới TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU 01012024/PLEU Còn hiệu lực
03/01/2024

108169 Vật liệu cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-319-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

108170 Vật liệu cầm máu tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-314-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019