STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108201 Vật liệu bảo vệ môi khi chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1461/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

108202 Vật liệu bảo vệ nướu khỏi chất tẩy trắng răng Cube Dam TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 535.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HVN NETWORKS Còn hiệu lực
09/10/2020

108203 Vật liệu bảo vệ nướu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01-17042023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

108204 Vật liệu bảo vệ răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 570.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
11/11/2021

108205 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

108206 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

108207 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

108208 Vật liệu bít tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

108209 Vật liệu bổ sung fluoride TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

108210 Vật liệu bó xương gãy ORDEKT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210841-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VETOM VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2021