STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108211 Vật liệu bôi trơn ống tuỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 23052023PL/MC Còn hiệu lực
23/05/2023

108212 Vật liệu bôi trơn ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 07SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
23/08/2023

108213 Vật liệu bôi trơn ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 05B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
07/10/2023

108214 Vật liệu bôi trơn ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1792/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
30/12/2020

108215 Vật liệu bôi trơn ống tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2679A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

108216 Vật liệu bơm rửa ống tủy răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191476 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
06/02/2020

108217 Vật liệu cách ly TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 417-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH dược phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
15/01/2021

108218 Vật liệu cách ly khi trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

108219 Vật liệu cách ly khi trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

108220 Vật liệu cách ly nướu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 11SP-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
16/08/2023