STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108251 Xi măng dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD 080523/PLTTBYT_IMD Còn hiệu lực
08/05/2023

108252 Xi măng dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IMD 02_22082023/PLTTBYT_IMD Còn hiệu lực
25/08/2023

108253 Xi măng dùng trong chấn thương chỉnh hình. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 55/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
30/08/2019

108254 Xi măng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2212/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
17/11/2021

108255 Xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN 01/TAN/TEK-2023 Còn hiệu lực
25/08/2023

108256 Xi măng dùng trong tạo hình đốt sống và dụng cụ chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020028/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
28/12/2020

108257 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

108258 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

108259 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

108260 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019