STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108281 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/153 Còn hiệu lực
24/08/2022

108282 Van động mạch chủ sinh học thay qua da và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0052/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
23/10/2019

108283 Van động mạch chủ sinh học thay qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 105/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

108284 Van động mạch chủ sinh học thay qua da/ ống thông và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 16/PL/KHP Còn hiệu lực
07/11/2022

108285 Van động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0086PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

108286 Van động mạch phổi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1423PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
03/11/2023

108287 Van động mạch phổi qua da tự nở kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0086PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
08/11/2021

108288 Van động mạch phổi sinh học thay qua da và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 104/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

108289 Vành mi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 23120917 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
12/08/2019

108290 Vành mi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0122DU/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2022