STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108291 Vật liệu cầm máu tự tiêu làm từ cellulose TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 03/BPL/2024 Còn hiệu lực
10/01/2024

108292 Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 55.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-Medical Còn hiệu lực
13/12/2019

108293 Vật liệu cầm máu tự tiêu SURGIGUARD TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 234.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Còn hiệu lực
21/07/2021

108294 Vật liệu cầm máu vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-280-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

108295 Vật liệu can thiệp vào sọ não Bộ dụng cụ vá sọ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TTNH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

108296 Vật liệu can thiệp vào thần kinh sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 62-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/04/2022

108297 Vật liệu can thiệp vào thần kinh sọ não (Kèm thiết bị) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181593 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/03/2021

108298 Vật liệu canxi hàn ống tuỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 29062023/MC-PL1 Còn hiệu lực
29/06/2023

108299 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020680/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG Còn hiệu lực
23/11/2021

108300 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Còn hiệu lực
23/12/2021