STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108311 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200790 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
28/12/2020

108312 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong phẫu thuật cột sống cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/389 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

108313 Vật liệu cấy ghép sụn mũi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 01/2024/TL-PL Còn hiệu lực
02/01/2024

108314 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190047.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

108315 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210552-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
26/07/2021

108316 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2022-01/QT-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

108317 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương răng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

108318 Vật liệu cấy ghép thuộc hệ thống vá sọ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 525/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/12/2023

108319 Vật liệu cấy ghép tinh hoàn nhân tạo, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người, các cỡ Polytech Testicular Implant POLYsmoooth™ Implant for Body Contour Correction TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 213/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

108320 Vật liệu cấy ghép trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 06/2023/BPL Còn hiệu lực
10/07/2023