STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108341 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 321/BB-RA-BPL Đã thu hồi
07/04/2023

108342 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 319/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/04/2023

108343 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 321/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/04/2023

108344 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 328/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

108345 Vật liệu cấy ghép Xương collagen dị loại dạng khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

108346 Vật liệu cấy ghép xương nha khoa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 231211/PL-SIGMAGRAFT Còn hiệu lực
13/12/2023

108347 Vật liệu cấy ghép xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210301 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

108348 Vật liệu cấy ghép xương tổng hợp dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

108349 Vật liệu cấy ghép Xương vỏ dị loại dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

108350 Vật liệu cấy ghép xương xoang XC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021