STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108361 Vật liệu cầm máu Surgi-ORC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/034 Còn hiệu lực
17/03/2022

108362 Vật liệu cầm máu Surgi-ORC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/084 Còn hiệu lực
14/04/2022

108363 Vật liệu cầm máu tai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 10/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
11/09/2020

108364 Vật liệu cầm máu tại chỗ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 418/20 /170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
09/11/2020

108365 Vật liệu cầm máu tại chỗ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/02/17 Còn hiệu lực
13/04/2022

108366 Vật liệu cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 0407/PL-PIER Còn hiệu lực
08/08/2023

108367 Vật liệu cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 0207/PL-PIER Còn hiệu lực
08/08/2023

108368 Vật liệu cầm máu tiệt trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-265-2022 Còn hiệu lực
15/09/2022

108369 Vật liệu cầm máu tiệt trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-250-2022 Còn hiệu lực
15/09/2022

108370 Vật liệu cầm máu tiệt trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-238-2022 Còn hiệu lực
15/09/2022