STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108411 Vật liệu cách ly khi trám răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

108412 Vật liệu cách ly nướu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 11SP-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
16/08/2023

108413 Vật liệu cắm ghép chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP SAO VIỆT 05/2022-PL-SV Còn hiệu lực
09/01/2024

108414 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

108415 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2169/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
13/10/2021

108416 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Còn hiệu lực
03/11/2021

108417 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181858/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2022

108418 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 85-2022/PL-PT Còn hiệu lực
13/07/2022

108419 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 84-2022/PL-PT Còn hiệu lực
13/07/2022

108420 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 108-2022/PL-PT Còn hiệu lực
04/10/2022