STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108481 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2022-01/QT-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

108482 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương răng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

108483 Vật liệu cấy ghép thuộc hệ thống vá sọ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 525/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/12/2023

108484 Vật liệu cấy ghép tinh hoàn nhân tạo, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người, các cỡ Polytech Testicular Implant POLYsmoooth™ Implant for Body Contour Correction TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 213/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

108485 Vật liệu cấy ghép trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 06/2023/BPL Còn hiệu lực
10/07/2023

108486 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 329/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

108487 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 287/BB-RA-BPL Đã thu hồi
31/03/2023

108488 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 288/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023

108489 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 290/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
03/04/2023

108490 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 300/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/04/2023