STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108491 Vật liệu cấy ghép hàm măt - hộp sọ bằng polycaprolactone TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THALLO 03/2022/TL-PL2 Còn hiệu lực
22/11/2022

108492 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 601/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

108493 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1772/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

108494 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2041/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

108495 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 603/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

108496 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 993/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

108497 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 04-01/2021/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2023

108498 Vật liệu cấy ghép khôi phục biểu bì da Matriderm, bằng ma trận khung Collagen Elastin TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/07/2021

108499 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2557A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

108500 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 07PLMK Còn hiệu lực
09/03/2023