STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108511 Vật liệu cấy ghép cột sống lưng và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 436/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2022

108512 Vật liệu cấy ghép cột sống lưng và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 03PLMK Còn hiệu lực
05/04/2023

108513 Vật liệu cấy ghép cột sống và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ 04PLMK Còn hiệu lực
06/04/2023

108514 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018826 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
11/12/2019

108515 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018826/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
02/01/2020

108516 Vật liệu cấy ghép dùng cho phẫu thuật nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 142/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022

108517 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1124/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
30/09/2020

108518 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1485/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
30/09/2020

108519 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 07/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
01/10/2020

108520 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1770/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
06/01/2021