STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108531 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020

108532 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019

108533 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 025-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
12/07/2019

108534 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Hiệp Phát Còn hiệu lực
19/12/2019

108535 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thiết Bị Hiệp Phát Còn hiệu lực
19/12/2019

108536 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190611.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

108537 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 06/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
01/10/2020

108538 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 06/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
01/10/2020

108539 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 29821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
26/05/2021

108540 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 41821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
01/08/2021