STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108561 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 29/PL/AH Còn hiệu lực
31/05/2023

108562 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-04/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023

108563 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 220623-02/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
22/06/2023

108564 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1210AB/BIOBASE Còn hiệu lực
15/10/2023

108565 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

108566 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÙY ANH 06/2023/PL-TA Còn hiệu lực
25/11/2023

108567 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 12042024-02/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2024

108568 Tủ lạnh âm sâu ( -86oC ÷ -25oC ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108569 Tủ lạnh âm sâu -86oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022

108570 Tủ lạnh âm sâu ( -86oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 726- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020