STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108571 Tủ lạnh âm sâu (-40oC÷-25oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5962021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
15/12/2021

108572 Tủ lạnh âm sâu (-86oC÷-25oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0862021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108573 Tủ lạnh âm sâu - 86 độ C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 851-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Thiết Bị Khoa Học Chuẩn Còn hiệu lực
18/11/2020

108574 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

108575 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

108576 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2020

108577 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 128-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2020

108578 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 03PL/ESCO Còn hiệu lực
13/12/2022

108579 Tủ lạnh âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 09/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023

108580 Tủ lạnh âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 12042024-03/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2024